15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

dr Łukasz Arendt

Łukasz Arendt

Adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Zakładzie Zatrudnienia i Rynku Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Zajmuje się problematyką rynku pracy, wpływem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na sytuację sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wykluczeniem cyfrowym. Brał udział w wielu krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych.

Autor ponad 30 publikacji i opracowań z zakresu polityki rynku pracy, problematyki bezrobocia, innowacyjności MŚP, wykluczenia cyfrowego. W 2009 r. opublikował książkę Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, współredagował również wydaną w 2010r. monografię Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy. Obecnie kieruje projektem badawczym Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Prezentacja z konferencji:

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997