15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Jacek Królikowski

Jacek KrólikowskiFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, specjalista – szkolenia i wsparcie systemu bibliotecznego

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista w zakresie metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Karierę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel w szkole podstawowej.

W latach 1993 – 2001 pracował w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odpowiadając za wdrażanie programów edukacji obywatelskiej i współpracę międzynarodową. W latach 2001 – 2004 pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej odpowiadając za opracowywanie i realizację projektów szkoleniowych w kraju i za granicą (w tym Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich i „Przejrzysta Polska”).

Jako ekspert Rady Europy uczestniczył w programach realizowanych przez tę organizację głównie na Bałkanach. Od 2005 działał jako niezależny ekspert świadcząc usługi w zakresie analiz i badań społecznych, opracowywania projektów, szkoleń i zarządzania projektami dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W latach 2006 – 2008 zarządzał dużymi projektami szkoleniowymi realizowanymi przez UNDP i Delegację Komisji Europejskiej dla służby cywilnej w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji.

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997