15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Paweł A. Nowak

Paweł A. Nowakp.o. Naczelnika Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Lat 42. Absolwent WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, mgr politologii, specjalizacja polityka społeczna. Dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 1996 – 2007 trener/wykładowca w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji w biznesie oraz podstaw marketingu i reklamy.

Pracownik administracji samorządowej: od 2000 roku w Urzędzie Miasta Łodzi, od 2003 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, od 2006 r. p.o. Naczelnika Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Współautor regionalnych projektów z zakresu budowy SI: w warstwie infrastruktury, aplikacji/usług oraz edukacji. W realizacji projektów szczególny nacisk kładzie na efektywność kosztową oraz maksymalizację efektu synergii projektów.
Lider projektów:

* Wrota Regionu Łódzkiego,
* Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna,
* Nowoczesny Samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników samorządowych Województwa Łódzkiego,
* Kapitał innowacji 2009. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności, Kapitał innowacji 2009.
* Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa innowacyjnego.

Członek Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Konwencie Marszałków RP.

Nauczyciel akademicki - Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Pasje – fotografia przyrodnicza, historia XX w., muzyka.


Prezentacja z konferencji:

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997