15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Radosław Oryszczyszyn

Radosław OryszczyszynAsystent w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku

Z wykształcenia jest socjologiem, aktualnie pracuje ze studentami i pisze doktorat na Uniwersytecie w Białymstoku (otwarty przewód doktorski "Problem przewidywalności zjawisk społecznych – stanowiska Neuratha, Poppera i Hayeka").

Prowadzi zajęcia z "Metodologii nauk społecznych" oraz "Ewaluacji projektów". Poza pracą nad doktoratem zajmuje się badaniami ewaluacyjnymi i monitoringiem projektów. Stale współpracuje z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku. Przygotował szereg ekspertyz socjologicznych oraz ewaluacyjnych na potrzeby jednostek samorządowych i pozarządowych w województwie podlaskim.

Zajmuje się badaniami społecznymi z zakresu:

  • kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski
  • badania opinii społecznej i preferencji politycznych
  • tożsamości regionalnej mieszkańców województwa podlaskiego
  • czynników rozwoju regionalnego, w szczególności wpływu technologii teleinformatycznych na rozwój terenów wiejskich

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: Polskie Towarzystwo Socjologiczne - członek zarządu oddziału białostockiego PTS. Członek Stowarzyszenia "Miasta w Internecie".

Więcej na stronie: http://www.goldenline.pl/radoslaw-oryszczyszyn


logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997