15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

dr Józef Orzeł

dr Józef OrzełWiceprezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie"

Magister ekonometrii, doktor filozofii. Długoletni prezes Municipium S.A. - wydawnictwa dla administracji publicznej. Przewodniczący Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI). Jeden z założycieli oraz wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Były poseł i doradca ministra rozwoju regionalnego. Specjalista w zakresie eGovernment oraz promocji i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami. Ekspert Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu "Polska Cyfrowa" powołanego w grudniu 2008 r. przez Prezesa Rady Ministrów.

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997