15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

prof. Danuta Hübner

prof. Danuta HuebnerPosłanka do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego

Pierwsza polska Komisarz Unii Europejskiej, jest jednym z czołowych ekonomistów i strategów w kraju - odgrywała kluczową rolę w negocjacjach o rozszerzenie Unii o kraje Europy Środkowej.

Od czerwca 2009 r., pani prof. Hübner jest posłem Europarlamentu i pełni funkcję przewodniczącej Komitetu ds. Rozwoju Regionalnego, jest też członkiem Specjalnego Komitetu ds. Finansów, Gospodarki i Kryzysów Społecznych, a także Delegacji ds. Stosunków z USA. Jest ona również zastępczym członkiem w Komitecie Parlamentu Europejskiego ds. Gospodarczych i Monetarnych, w Specjalnym Komitecie ds. Wyzwań Politycznych i Zasobów Budżetowych na rzecz Zrównoważonej UE po 2013 r., a także Delegacji ds. Stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią  w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W 2004 r. prof. Hübner powierzono rolę Komisarza UE zajmującego się tematyką polityki regionalnej. Wcześniej, w poprzedniej dekadzie, jej role w polskim rządzie obejmowały funkcje Ministra ds. europejskich, kierowanie Komitetem Integracji Europejskiej, stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wice-ministra Przemysłu i Handlu oraz Szefa Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2000-2001, prof. Hübner była wice-sekretarzem ONZ i sekretarzem wykonawczym Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ z siedzibą w Genewie.

W 1971 ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, w 1974 doktoryzowała się na tej uczelni, a w 1980 została doktorem habilitowanym. 18 lutego 1992 uzyskała tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jest wykładowcą w Katedrze Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej SGH. W latach 1988–1990 odbywała staż w ramach stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a w 1994 w Centre for European Studies na Uniwersytecie Sussex. Otrzymała 5 uniwersyteckich tytułów Doktora Honoris Causa.

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997