15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Anna Krzyżanowska

Anna KrzyżanowskaKierownik Działu "Ewaluacja i monitoring" w Dyrektoriacie Generalnym „Społeczeństwo Informacyjne i Media” Komisji Europejskiej

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów, rocznym stażu w USA i kilku latach pracy konsultingowej uzyskała dyplom MBA w Europejskim Instytucie Administracji INSEAD w Fontainebleau.

Od 1993 do 2000 roku pracownik Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, odpowiedzialna za finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym i prywatnym, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Azji Centralnej. W latach 2001-2005 Dyrektor do Spraw Rozwoju w brukselskiej fundacji doskonalenia programów zarządczych szkół wyższych i firm, odpowiedzialna między innymi za współpracę międzynarodową. W Komisji Europejskiej, przed podjęciem obowiązków w Dyrektoriacie "Społeczeństwo Informacyjne i Media" zajmowała się współpracą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w ramach projektu podziału ryzyka ("Risk-Sharing Finance Facility") przy finansowaniu przedsięwzięć o wysokim potencjale badawczym.


Prezentacje z konferencji:

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997