15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Jan Jakub Wygnański

Kuba WygnańskiWiceprezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu Yale. Jeden z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce od początku lat 90-tych. Uczestnik rozmów Okrągłego Stołu.

Współtwórca Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, oraz Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Współtwórca portali www.ngo.pl oraz mojapolis.pl  Założyciel Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. 

Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Programowej Telewizji Polskiej. Współtwórca Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

Autor licznych badań i publikacji poświęconych zagadnieniom społeczeństwa obywatelskiego. Laureat m.in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Nagrody Totus Tous.

Żonaty, 3 dzieci.


Prezentacja z konferencji:

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997