15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

dr Jerzy Kwieciński

Jerzy KwiecińskiPrezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości

Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną i praktyczne wieloletnie doświadczenie w dziedzinie polityki rozwoju, polityki regionalnej, innowacyjności, społeczeństwa informacyjnego, PPP, funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych, zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej administracji publicznej, jak i sektora prywatnego i pozarządowego.

Ukończył międzynarodowe studia MBA prowadzone w Centrum Kształcenia Menedżerów przez konsorcjum Uniwersytetu RUCA z Antwerpii, Uniwersytetu Staffordshire w Wielkiej Brytanii, Wolnego Uniwersytetu z Brukseli (VUB) i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Wcześniej ukończył studia magisterskie i obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Od 2005 do 2008 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz za przygotowanie najważniejszych dokumentów strategicznych, w tym Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. W szczególności był odpowiedzialny za zaprogramowanie nowej perspektywy finansowej dla Polski w obszarze polityki spójności i za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. W ramach tzw. starej perspektywy finansowej 2004-2006 uczestniczył w realizacji programu naprawczego, dzięki któremu uproszczono i przyspieszono wykorzystywanie funduszy unijnych. Przewodniczył licznym komitetom monitorującym.

Przez prawie 12 lat pracy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zarządzał ponad 50 różnymi programami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w takich dziedzinach jak rozwój regionalny, małe i średnie przedsiębiorstwa, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, sektor finansowy, inwestycje zagraniczne, promocja eksportu, organizacje biznesu, telekomunikacja, społeczeństwo informacyjne, pomoc publiczna i innych. Uczestniczył w programowaniu, określaniu strategii i przygotowywaniu nowych programów i projektów oraz monitorowaniu i ocenie ich realizacji. Przygotowywał raporty, analizy i opracowania dotyczące różnych zagadnień życia społeczno-gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Uczestniczył w działaniach mających na celu przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Współpracował z wieloma międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i Wiceprezesa Zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – instytucji wspierających rozwoju polskich przedsiębiorstw i regionów w procesie integracji z Unią Europejską. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie działań inwestycyjnych, strategicznych, restrukturyzacyjnych, szkoleniowych, jak i działań związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów oraz pozyskiwaniem środków komercyjnych i unijnych na ich finansowanie. Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i członkiem Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Politechniki Warszawskiej. Udziela się jako ekspert na rzecz Banku Światowego, Komisji Europejskiej, UNDP i innych instytucji. Jest ekspertem i członkiem Komitetu Monitorującego Business Centre Club.

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997