15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

dr Marcin Kraska

Marcin KraskaZastępca Kierownika w  Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania

Doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, obecnie Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu). Sekretarz Rady Naukowej w Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania projektami w obszarze elektronicznej gospodarki (specjalizacja: eAdministracja, eHandel, eFinanse, eIntegracja, projektowanie i tworzenie specyfikacji systemów informatycznych, prace koncepcyjne i wdrożeniowe w zakresie instrumentów wspomagających elektroniczną gospodarkę), bankowości (specjalizacja: metody punktowe) oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów z obszaru e-gospodarki. Prelegent wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz specjalistycznych seminariów związanych z ICT.  Autor i redaktor raportów Elektroniczna Gospodarka w Polsce oraz innych artykułów, opracowań, recenzji i książek z obszaru elektronicznej gospodarki i bankowości.

QR

Od 2009 r. bierze czynny udział m.in. we wdrażaniu Dyrektywy usługowej w Polsce. W ramach tych działań m.in. kieruje projektem w Instytucie Logistyki i Magazynowania pt. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (2009-2013), realizowanego w ramach POKL w partnerstwie z Ministerstwem Gospodarki i Krajową Izbą Gospodarczą, reprezentuje stronę polską w spotkaniach Komisji Europejskiej dotyczącej wdrażania Dyrektywy usługowej, a także realizuje projekt unijny pt. Jednolita procedura on-line dla usług transgranicznych SPOCS.


Prezentacja z konferencji:

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997