15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Artur Krawczyk

Artur Krawczyk

Dyrektor ds. Projektów Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżer projektów międzynarodowych, związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego. Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, programowania regionalnego i lokalnego e-Rozwoju.

Autor i współautor dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym także pierwszej polskiej regionalnej strategii eZdrowia. Koordynator współfinansowanego przez Bank Światowy projektu dgMarket. Redaktor działu poświęconego elektronicznej administracji w Polskim Portalu Rozwoju. Kierownik projektu MAP realizowanego w ramach programu e-Ten oraz kierownik projektu i-COIN realizowanego przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" w ramach programu Interreg IIIB BSR. Odpowiedzialny za funkcjonowanie punktu informacyjnego dla działania 1.5 ZPORR przeznaczonego dla samorządów.

Ekspert Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk [IPPT PAN], doradca punktu konsultacyjnego Programu Szczegółowego - Konkurencyjność i Innowacje na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacji i Komunikacji [CIP - Competitiveness and Innovation Programme]. Członek Rady Programowej Podlaskiego Partnerstwa dla eRozwoju.

Autor i współautor wniosków projektowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kierownik Projektu SIRMA – Sieć dla Innowacyjnego eRozwoju Mazowsza współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.6 ZPORR oraz projektu Tr@nspod - Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju finansowanego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Promotor programów upowszechniania kompetencji cyfrowych i wiedzy [Alfabetyzacji cyfrowej] o praktycznych zastosowaniach teleinformatyki dla wzrostu gospodarczego i integracji społecznej. Specjalista w zakresie programowania innowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji.

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997