15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Anna Streżyńska

Anna Streżyńska

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (1994 r.), prawnik specjalizujący się w zagadnieniach krajowego i europejskiego prawa telekomunikacyjnego i mediów, a także krajowego i europejskiego prawa konkurencji i ochrony praw konsumentów.

W latach 1995 – 1997 pracowała jako wicedyrektor departamentu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Następnie jako prawnik w kancelariach prawniczych. W latach 1998 – 2001 była doradcą trzech kolejnych Ministrów Łączności, a w latach 2000 – 2001 dyrektorem departamentu w Ministerstwie Łączności.

Od 2001 r. pełniła funkcję dyrektora programowego kwartalnika „Prawo i ekonomia w telekomunikacji”. W latach 2001 - 2004 pracowała jako dyrektor obszaru badawczego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W 2004 r. była założycielem Centrum Studiów Regulacyjnych i szefem tej niezależnej jednostki badawczej. Jest Autorką licznych projektów dotyczących telekomunikacji, a także wielu publikacji poświęconych temu sektorowi. Jest członkiem Towarzystwa Ekonomiczno-Społecznego oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Od listopada 2005 r. do maja 2006 r. była Podsekretarzem Stanu ds. łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa (obecnie Ministerstwo Infrastruktury). Od 14 stycznia 2006 r. pełniła obowiązki Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Z dniem 8 maja 2006 r. Premier Kazimierz Marcinkiewicz powołał Annę Streżyńską na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W dniu 8 maja 2006 r. Prezes Rady Ministrów Pan Kazimierz Marcinkiewicz powołał Panią Annę Streżyńską na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Prezes UKE jest organem regulacyjnym w dziedzinie usług telekomunikacyjnych i pocztowych, a także organem wyspecjalizowanym w zakresie systemu oceny zgodności urządzeń elektrycznych i elektronicznych z wymaganiami zasadniczymi.

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997