15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Dr Zbigniew Olejniczak

Zbigniew OlejniczakDyrektor Centrum Projektów Informatycznych MSWiA

W latach 2007 – 2010 zatrudniony w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie m.in. jako Koordynator Pionu Realizacji Projektów. W latach 2005 - 2007 członek i Przewodniczący Rady Informatyzacji. W latach 1995 - 1998 uczestniczył w pracach prowadzonych w projekcie ALSO, w szczególności w zakresie przygotowania wdrożeń SI PULS, a także w przygotowaniu i wdrożeniu jednolitej struktury organizacyjnej w urzędach pracy, w związku z SI PULS.

Od sierpnia 2002 do października 2006 dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS. Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych MSWiA od lipca 2010.

Wykładowca Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie. W ramach działalności dydaktycznej w WSzMiZ prowadzi zajęcia z przedmiotów: nauka organizacji i zarządzania, techniki organizatorskie i decyzyjne, analizy menedżerskie i symulacje komputerowe, zarządzanie kadrami, zarządzanie informacją.

Przez kilkanaście lat związany z problematyką eksploatacji i budowy systemów informatycznych w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Od roku 2002 uczestniczył w realizacji Systemu Informacyjnego SYRIUSZ, którego wdrożenie zostało zakończone w grudniu 2010. Jest jednym z autorów koncepcji homologacji systemów informatycznych (opisanej w kilku oddzielnych publikacjach). Autor kilkudziesięciu publikacji o charakterze publicystycznym (ogłoszonych drukiem w czasopismach specjalistycznych: "PC Kurier" oraz "Computerworld"), a także naukowym.

Laureat nagrody Marka Cara w roku 2004.


Prezentacja z konferencji:

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997