15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Michał Ziętara

Michał ZiętaraDyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Urodzony w 1977 r. w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w 2001 r. uzyskał tytuł magistra gospodarki przestrzennej. Posiada doświadczenie w zakresie programowania, zarządzania i wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych w Polsce i programów pomocowych.

Brał udział w pracach nad przygotowaniem dokumentów określających kierunki i priorytety programu Pomoc Techniczna w perspektywie finansowej 2004-2006 oraz 2007-2013. Uczestniczył w misjach twinningowych w Rumunii w latach 2005-2007 oraz 2007-2009 polegających na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji polityki spójności.

Od 2007 roku pełnił rolę Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.  Od 2011 r. odpowiada za realizację Programu Rozwój Polski Wschodniej jako Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych.


Prezentacja z konferencji:

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997