15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Magdalena Gaj

Magdalena GajPodsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przewodnicząca Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji Programu "Polska cyfrowa"

Urodzona w 1974 r. w Chełmie. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - magister prawa. W latach 1998 - 2002 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie - radca prawny.

Do 2001 r. aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego.

Od 2001 r. w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji, Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a obecnie Urzędzie Komunikacji Elektronicznej - w Departamencie Prawnym; od 2005 r. Dyrektor Departamentu Prawnego. Wykonywała pełną obsługę prawną Prezesa UKE w zakresie prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego, administracyjnego i cywilnego, jak również prawa europejskiego.


Prezentacja z konferencji:

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997