15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Dr hab. inż. Bolesław Szafrański

Bolesław SzafrańskiProfesor nadzwyczajny w Wydziale Cybernetyki WAT

Kierownik Naukowy Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Seminarium „Problemy Badawcze i Projektowe Informatyzacji Państwa” oraz Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki.

W pracy badawczej i projektowej zajmuje się m. in. modelowaniem infrastruktury informacyjnej państwa, systemami bazy danych, interoperacyjnością i bezpieczeństwem systemów informacyjnych. Prezes zarządu Milstar sp. z o.o.

Prezentacja z konferencji:

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997