15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

dr inż. Dariusz Bogucki

Dariusz BoguckiRzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, doktorat uzyskał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Ukończył także studia podyplomowe zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

W administracji publicznej przeszedł drogę od specjalisty do dyrektora zastępującego dyrektora generalnego dużego urzędu. Uczestniczył w realizacji dużych projektów informatycznych w administracji publicznej: w latach 1994–1997 projektu Banku Światowego ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaś w latach 1997–2002 projektu CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2002-2004 w MSWiA, jako Krajowy Koordynator Programu UE IDA II odpowiadał m.in. za uruchomienie polskiego węzła sieci teleinformatycznej Wspólnot Europejskich TESTA II, w ramach przygotowania polskiej akcesji do UE, za co został odznaczony  w 2005 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi RP. W latach 2004–2006 Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Uczestnik prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007–2013, koordynator prac nad „Prognozą Informatyzacji Kraju do roku 2013”. W okresie 2007–2009 Dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie m.in. pełnił funkcję krajowego przedstawiciela w Komisji Technicznej ds. Zabezpieczenia Socjalnego Pracowników Migrujących przy Komisji Europejskiej. Obecnie w EFICOM S.A. odpowiada za projekty doradcze z sektora publicznego w tym za regionalne projekty sieci szerokopasmowych.

Stypendysta Programu Departamentu Stanu USA „US Visitor” (eGovernment w administracji federalnej, stanowej i lokalnej). Rzeczoznawca PTI (Polskiego Towarzystwa Informatycznego). Autor ponad 30 artykułów w pismach fachowych poświęconych elektronicznej administracji  i społeczeństwu informacyjnemu.


Prezentacja z konferencji:

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997