15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

Mariusz Madejczyk

Mariusz MadejczykPełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Urodzony w 1972 roku w Białymstoku. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki w Białymstoku. W latach 1994-1998 pracował w białostockiej firmie Merinosoft jako kierownik działu szkoleń. Od roku 1998 zastępca Dyrektora, a w latach 2005-2010 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowego Banku Danych w Białymstoku.

Obecnie Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 2005 roku Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji. Od 2008 roku Pełnomocnik Ministra SWiA ds. integracji i standaryzacji rejestrów publicznych, a od stycznia 2010 roku Pełnomocnik Ministra SWiA ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Członek Rady Informatyzacji trzeciej kadencji.

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997