15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

prelegenci

prof. dr hab. inż. Marian Noga

Marian NogaProfesor zwyczajny AGH, Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH w Krakowie, Prezes Zarządu PTI

Absolwent WEGiH (1961) AGH w Krakowie, automatyka. 1961 – 2002 AGH, Katedra Maszyn i Pomiarów Elektrycznych, 1969 doktorat, 1975 habilitacja, 1983 uzyskanie tytułu prof., 1997 prof. zw., od 1974 rzeczoznawca SEP, od 1979 weryfikator i rzeczoznawca SITPH.

1978 – 1984 prodziekan Wydziału EAiE AGH, 1979 – 1993 kierownik zakładu maszyn elektrycznych Instytutu Maszyn i Sterowania Układami Elektroenergetycznymi AGH, 1981 – 1988 z-ca dyrektora IMiSUE, od 1993 kierownik Katedry Maszyn Elektrycznych AGH, 1976 – 1989 Uniwersytet Śląski, kierownik Zakładu Elektrotechniki i Automatyki, 1982 – 1984 z-ca dyrektora Instytutu Problemów Techniki, 1984 – 1989 prof. nadzw.

1989 – 2004 organizator i dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego „Cyfronet” w Krakowie. Członek Komitetu Informatyki PAN (2004). SO.: 12 patentów wynalazczych, projekt i realizacja akademickiej sieci komputerowej (MAN - Kraków). Przewodniczący Komitetu sterującego Budowy Sieci Teleinformatycznej dla Nauki „PIONIER”. P.: autor lub współautor 130 artykułów, trzech książek, wykonawca ekspertyz i projektów technicznych. Kierownik i wykonawca siedmiu Programów Ramowych UE (V i VI). C

złonek: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. IEEE (od 1994), Association of Computing Machinery (od 1998), Rotary Club Kraków – Wawel (1997), członek zarządu (2006 – 2009, prezydent 2008), International Society for Telemedicine and eHelth członek zarządu (2002 - 2004), członek Sekcji Geoinformatyki PAU, Polski Komitet Normalizacyjny, członek Komitetu Technicznego nr 302 ds. Zastosowań Informatyki w Ochronie Zdrowia, członek konsorcjum HP Consortium for Advanced Scientific And Technical Computing (HP-CAST), Przewodniczący Rady Naukowej, członek założyciel Stowarzyszenia HL-7 Polska (afiliacja przy HL-7 – USA), Członek Rady Naukowej – OBR Komel – Katowice (od 1984 - ) Towarzystwo Przyjaciół Sztuki  Kraków, członek Zarządu (od 1996 - ), Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej (2008-2011), Prezes Zarządu Głównego (2011-   ).


Prezentacja z konferencji:

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997