15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

piątek

9:00
÷
10:45

IV sesja plenarna

INTEGRUJMY SIĘ CYFROWO!

Oferty samorządów i firm sektora ICT

Sesja wymiany idei i pomysłów na rozwój, podsumowująca konferencję oraz prezentująca propozycje stymulujące  e-rozwój Polski.
Oferty dla środowisk lokalnych i propozycje współpracy w realizacji inicjatyw oraz projektów:
10:45 Gdańsk: nowe otwarcie – prezentacja Gdańska, gdzie od 2012 roku odbywać się będą Konferencje „Miasta w Internecie”
11:00 Zakończenie konferencji
11:05 KOKTAJL
logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997