15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

środa

13:00
÷
15:00

Seminarium

W KLINCZU PRAWA i BIZNESU…
Sprawdzone modele skutecznej realizacji projektów sieci szerokopasmowych finansowanych ze środków funduszy europejskich. Nowe prawo internetowe a realizacja projektów.

Seminarium dla zarządzających projektami publicznych inwestycji w sieci szerokopasmowe.

Seminarium pozwalające lepiej zrozumieć przedstawicielom samorządów i innych podmiotów publicznych uwarunkowania podejmowania decyzji o inwestycjach w sieci teleinformatyczne. Nie ma bowiem „darmowego” Internetu, a „socjalny Internet” to w istocie temat zastępczy - warto zastanowić się, czy rolą władz publicznych jest finansowanie tak niskiej jakości usługi?

opis seminarium

Prowadzący:
16:00

Uroczyste otwarcie konferencji

16:15

Wręczenie nagród w konkursie Złota@ 2011

16:30
÷
18:00
I sesja plenarna

MĄDRY POLAK PO SZKODZIE? POLSKA AGENDA CYFROWA NA LATA 2011-2015

Sesja poświęcona gorącym tematom realizacji programów inwestycji w e-rozwój w kontekście priorytetów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Przedstawiona zostanie diagnoza stanu zaawansowania inwestycji teleinformatycznych w Polsce, a także jej ocena z pozycji Komisji Europejskiej.

Przewodniczący: Witold Latusek Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

W sesji udział wzięli:

18:00
÷
19:00
Panel dyskusyjny

IMPROWIZACJA? FORMALIZM? WIZJA?
Polski sposób na agendę cyfrową

Realizacja celów cyfrowej agendy sprawia w Polsce trudności. Problemem jest zarówno rozwój infrastruktury, jak i cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Co gorsza, mamy do czynienia z odwróconą piramidą modernizacyjną: obywatele radzą sobie jeszcze najlepiej z cyfrowymi technologiami komunikacyjnymi, o wiele słabiej wypada biznes, najsłabiej administracja publiczna. Jak w takiej sytuacji powinny być priorytety? Czy w pierwszej kolejności rozwijać cyfrowe kompetencje obywateli i przedsiębiorców, by stworzyć popyt na usługi i infrastrukturę, czy też stymulować popyt poprzez podaż infrastruktury i usług publicznych (z czym mamy endemiczny problem).

Moderator: red. Edwin Bendyk - tygodnik Polityka, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas

W dyskusji udział wzięli:

  • Anna Streżyńska – prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • Magdalena Gaj – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przewodnicząca Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji Programu "Polska cyfrowa"
  • Anna Krzyżanowska - kierownik Działu "Ewaluacja i monitoring" w Dyrektoriacie Generalnym „Społeczeństwo Informacyjne i Media” Komisji Europejskiej
  • Dr Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • Tomasz Białobłocki – Dyrektor Regionu Grupy TP Zachód
  • Krzysztof Kilian – I Wiceprezes Zarządu Polkomtel SA
20:00 SMOOTH JAZZ DINNER z Izabelą Miką-Janeczek, Piotrem Kitą i Piotrem Pociaskiem
logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997