15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

Pytania do ekspertów

Poniżej przedstawiamy pytania skierowane do ekspertów przez uczestników 15 Konferencji "Miasta w Internecie".

  1. Czy (i jeżeli tak, to w jakim zakresie) przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych maja zastosowanie, jeżeli usługi telekomunikacyjne mają być świadczone nie bezpośrednio dla mieszkańców gminy lecz dla gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, o których stanowi jej art. 6. ust.2?
  2. Czy w przypadku zamiaru współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych jak wyżej - pomiędzy gminą a przedsiębiorcą, mają zastosowanie przepisy ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz o koncesjach na roboty budowlane i usługi?

nadesłana przez Małgorzatę Olszewską, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury.

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997